A digitális jogász bemutatkozó cikkében külön kiemeltem, hogy a technológia szabályozhatatlanságának ellenére, a jognak a technológia alkalmazásánál meg kell őriznie védelmi szerepét. Így van ez a blockchain technológia esetében is, hiszen sajátosságai különböző jogi ( kockázatkezelési)  kérdéseket vetnek fel.

A blokkláncon tárolt adatok és az okirati minőség viszonya

Tekintve, hogy a technológia alkalmas a digitális fizetőeszközön és az intelligens szerződéseken túl tényt/állapotot/adatot igazoló nyilvántartások, bizonyítási eszközök biztosítására, vizsgálni szükséges a vonatkozó adat- illetve titokvédelmi kérdéseket, valamint a közhitelesség/közokirat/magánokirat fogalmának érvényesíthetőségét/módosítási lehetőségét a jogbiztonság megteremtése érdekében. Megjegyzendő, hogy a technológia alapja, az elosztott főkönyv lehet privát illetve publikus is. Abban az esetben ha az elosztott főkönyv publikussá válik és kötelező(!) a benne való részvétel, azzal, hogy garantálva van a blokklánc integritása, úgy funkciójából adódóan alkalmas lehet mindenféle szerződés, jognyilatkozat, tanúsítvány és egyéb adat közhiteles formában történő rögzítésére, megőrzésére. (későbbi cikkeinkben a fogalmakra részletesen kitérünk)

Adatvédelem

A technológia valamennyi vetülete szempontjából kiemelt kérdés az adatvédelem biztosítása. Bár jelenleg a GDPR és a technológia összhangjának biztosítása a szakértők szerint nem megoldott, fontos lesz a jövőben, hogy a blockchain kapcsán is érvényesüljenek a deklarált adatvédelmi elvek, melyhez azon azonban számos kérdés rendezése szükséges, úgymint személyes adat, adatkezelő, adatfeldolgozó fogalmának a technológia relációjában való meghatározása, az ún. álnevesített személyes adathoz kapcsolódó biztonsági intézkedések érvényesülése, joghatóság kérdése, a felhasználó magatartásának megfigyelése, az eredmény felhasználása, vagy a törléshez illetve elfeledtetéshez való jog érvényesíthetősége (tekintve, hogy a technológia kizárja a módosítás lehetőségét), továbbá mi történik a személyes adatokkal való visszaélés esetén.

H.R.