Magyarország Kormánya 2020. március 11. napján, a 40/2020 (III. 11.) számú Kormányrendeletében az ország teljes területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, és ezzel összefüggésben számos korlátozó intézkedés került bevezetésre. A veszélyhelyzet adta körülményekhez való alkalmazkodás egyaránt nehézséget okoz a munkáltatók és a munkavállalók számára is, ezért a 47/2020 (III.18) számú Kormányrendelet által bevezetett munkajogi változásokat, és egyéb körülményeket az alábbiakban foglaljuk össze röviden.

  • Távmunka, otthoni munkavégzés

Amennyiben a munkakör jellegéből adódóan a munkavégzés nincs egy meghatározott helyhez kötve és a munkavállaló feladatait otthonról is el tudja végzeni, a munkáltató a munkavállalók egészségének érdekében a járványhelyzet időtartamára egyoldalúan elrendelheti az úgynevezett “home office” keretein belül való munkavégzést, melynek naptári évenkénti időkorlátja eltörlésre került.

  • Egyéb intézkedések

Az egészséges és biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételek biztosítása alapkörülmények között is a munkáltató feladata. Így a munkáltatónak fokozott figyelmet kell fordítania a járványügyi helyzet változásaira, valamint a fertőzés magas kockázatát is figyelembevéve kell meghatároznia a munkavégzés feltételeit, valamint a szükséges lépéseket meg kell tennie, vagyis elképzelhető, hogy a munkavállalók testhőmérsékletének ellenőrzését, vagy szájmaszk viselését rendeli el a munkáltató.

  • Iskolák, óvodák zárva tartása miatti otthon maradás

Sok munkáltató a fizetés nélküli szabadság igénybevételét javasolja azon munkavállalói számára, akik kiskorú gyermekeikkel az óvodák, iskolák bezárása miatt otthon kényszerülnek lenni, és számukra a home office-ban történő munkavégzés nem megoldható. Ezzel kapcsolatban arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a társadalombiztosítási ellátásokról szóló törvény (Tbj.) vonatkozó rendelkezései szerint fizetés nélküli szabadság ideje alatt szünetel a biztosítás, vagyis a munkavállaló nem jogosult az orvosi ellátás, táppénz, stb. igénybe vételére. Erre tekintettel mindkét fél számára megnyugtatóbb megoldás lehet, ha először a fizetett szabadságok kiadásával, vagy a munkaidő-keret átütemezésével feloldható az átmeneti időszak.

  • Munkáltatói felmondás

Amennyiben a munkáltató bevételkiesés miatt nem tudja tovább foglalkoztatni a munkavállalót, felmondással megszüntetheti a munkavállaló munkaviszonyát. Az Mt. alapján a munkáltató általi felmondás indoka lehet a munkáltató működésével összefüggő ok, ide tartozik az az eset is, amikor a munkáltató bevételkiesés miatt, gazdasági okokból nem tudja tovább foglalkoztatni a munkavállalót és létszámleépítésre kényszerül. (Kizárólag a vírushelyzetre való hivatkozás nem szolgálhat felmondás alapjául, azonban a vírushelyzet következményeként kialakuló bevételhiány következtében a munkáltató élhet felmondással.) Ebben az esetben a felmondásra vonatkozó törvényi szabályok alkalmazandóak, így például a munkavállalónak jár díjazás a felmondási ideje alatt is, és jár végkielégítés is, amennyiben a feltételei fennállnak.

 

További részletes jogi tanácsadásért keressen minket!