Managing personal data in a digital environment: did GDPR’s concept of informed consent really gave us control?

In: Rastislav, Funta (szerk.): Počítačové právo, UI, ochrana údajov a najväčšie technologické trendy. (2019)