Az Igazságügyi Minisztérium hozta létre a Digitális Szabadság Munkacsoportot (DSZM), amely a transznacionális technológiai cégek működésének átláthatóvá tételét tűzte ki célul. A Munkacsoport az állami szervek tapasztalataira építkezve témakörönként megvizsgálja az online/digitális tér szerteágazó kihívásait és szabályozását annak érdekében, hogy az átláthatóság fegyverével lehessen megőrizni a személyes szabadság lehetőségét a digitális térben.

A DSZM a párbeszéd megnyitásaként kiadta „Fehér Könyvét” is, mely a vizsgálandó jogterületeket és egyéb, esetlegesen konfliktusos területeket méri fel. Az alábbiakban foglaljuk össze röviden a jelenlegi megállapításokat.

 1. Véleménynyilvánítás szabadsága és magánszféra védelme
  • az online platformok saját szabályainak vizsgálata szükséges, hogyan viszonyulnak az egyén szabadságjogaihoz, annak megőrzéséhez
  • közszereplői minőség tartalmának és terjedelmének felmérése
  • választási kampányok tisztaságának biztosítása a közösségi platformokon, „fake news” kiszűrése
  • felhasználók személyiségi jogainak védelme

 

 1. Adatvédelmi kérdések
  • elfeledtetéshez való jog tud-e érvényesülni
  • egyes jogszabályok jogorvoslati lehetőségeinek viszonya egymáshoz (Ptk., GDPR)
  • jogérvényesítés nehézsége a közösségi platformok és használóik ellen
  • virtuális közösségek, mint információs monopóliumok
  • adatintegráció, személyiségprofilozás kérdései a felhasználókról

 

 1. Médiaszabályozási kérdések
  • platformok működésének átláthatósága
  • belső pluralizmus
  • hírfogyasztási szokások
  • fogyasztóvédelem az online térben
  • online kereskedelmi kommunikáció új formái

 

 1. Adózási kérdések
  • digitális szolgáltatási adó bevezetésének vizsgálata

 

 1. Szerzői jogok védelme a digitális térben

 

 1. Büntetőjog érvényesítése az online térben

 

 1. Gyermekvédelem kérdései

 

 1. Nemzeti szuverenitást érintő jogi kérdések