Az Európai Bizottság 2020. március 9-én módosította a jelenleg hatályos állami támogatások keretrendszerét, mely segítségével 2020. december 31.-ig a tagállamok elősegíthetik a vírus által különösen hátrányosan érintett szektorok vagy vállalkozások fizetőképességének fenntartását, anélkül, hogy azok versenytilalmi szabályokba ütköznének.

A módosított és ideiglenes keretrendszer az alábbi öt csoportba sorolja a támogatható tevékenységek körét:

  • A közvetlen támogatások, visszafizetendő előlegek vagy adókedvezmények formájában nyújtott támogatás

A támogatás összege vállalkozásonként nem haladhatja meg a 800.000 eurót, és arra csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vállalkozás 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben lévő. A támogatást legkésőbb 2020. december 31-ig nyújthatják.

  • Hitelgaranciák formájában nyújtott támogatás

Annak érdekében, hogy nehéz helyzetben lévő vállalkozások likviditáshoz való hozzáférését biztosítsa, a Bizottság a bizonyos feltételeknek megfelelő állami hitelgaranciákat a belső piaccal összeegyeztethetőnek fogja tekinteni. A kedvezményes díj maximum 6 évre szólhat és az állami garancia mértéke akár a tőketartozás 90%-a is lehet (amennyiben az állam az elsődleges veszteségviselő, a garancia mértéke maximum 35%). Az így biztosított hitelösszeg nem haladhatja meg a vállalkozás kétévi bérköltségét vagy a 2019-es árbevétel negyedét.

  • Kedvezményes hitelkamatlábak formájában nyújtott támogatások

A tagállamok kamattámogatást nyújthatnak a 2020. december 31-ig megkötött beruházási vagy forgóeszközhitelekhez, a vállalkozás mérete és hitelfutamidő alapján meghatározott, alacsony kamatszinteken. Ezen támogatások feltételei a vállalkozás méretétől és hitel futamidejétől függnek.

  • A hitelintézeteken vagy más pénzügyi intézményeken keresztül garancia vagy hitel formájában nyújtott támogatás

Az ezen támogatás keretében nyújtott állami hitelgaranciákat és kedvezményes kölcsönöket hitelintézetek és más, pénzügyi közvetítőként eljáró pénzügyi intézmények biztosítják azzal, hogy az ilyen támogatás közvetlenül a hirtelen likviditáshiánnyal szembesülő vállalkozásokra irányul, nem pedig a hitelintézetekre vagy más pénzügyi intézményekre, ezért javasolt bizonyos biztosítékokat bevezetni a hitelintézeteknek vagy más pénzügyi intézményeknek nyújtandó esetleges közvetett támogatással kapcsolatban.

  • Rövid lejáratú exporthitel-biztosítás

A magánbiztosítási piacon az adott kockázatra vonatkozó fedezet hiányát igazoló megfelelő bizonyítékkal bizonyíthatják a piac hiányát, hogy a fedezet nem áll rendelkezésre; vagy igazolásra került, hogy meghatározott műveletek esetében a biztosítók megtagadták a biztosítást.